Waarom elk bedrijf een cashflow analyse nodig heeft?

18 juni 2020

Waarom elk bedrijf een cashflow analyse nodig heeft?

Een cashflow analyse is een financieel overzicht waarbij je inzichten krijgt hoe het geld, binnen een bepaalde periode, in en uit jouw bedrijf stroomt. Het helpt uiteraard bij het begrijpen waar jouw geld en middelen naartoe gaan en hoeveel er beschikbaar is. De cashflow zegt dus iets over hoe het geld door een onderneming ‘flowt’.

Voor KMO’s is het regelmatig uitvoeren van een cashflow analyse van essentieel belang om de gezondheid van de onderneming te kunnen garanderen. Een tekort aan liquide middelen is immers één van de meest voorkomende oorzaken van een faillissement. Een analyse van de cashflow helpt om dit te voorkomen en jouw onderneming beter te beheren.


Soorten cashflows


  1. Negatieve versus positieve cashflow

Een negatieve cashflow ontstaat wanneer er minder inkomende geldstromen zijn dan uitgaande. Kort door de bocht: je geeft dus meer uit dan dat je binnenkrijgt. Een negatieve cashflow betekent echter niet altijd dat het slecht gaat met een organisatie.

Stel, je hebt een zware investering gedaan in kwartaal 1, door de aankoop van een nieuw gebouw. Dit kost uiteraard heel wat middelen, waardoor de cashflow negatief kan uitvallen. Zolang je die kosten kan opvangen in het volgende kwartaal is er geen probleem. Kan je deze kosten niet opvangen, dan moet je om aan de verplichtingen te voldoen leningen aangaan. En ook lenen kost geld. Dus als de cashflow te lang negatief blijft, ontstaat er een negatieve spiraal, wat op zijn beurt een bedreiging wordt voor het verder bestaan van de onderneming.

Een positieve cashflow daarentegen is altijd een goed teken voor je bedrijf. Er komen meer geldstromen binnen dan dat er buiten gaan. Een positieve cashflow is dus vitaal voor een gezonde onderneming. Het zorgt ervoor dat je kan blijven voldoen aan al je verplichtingen.


  1. Operationele cashflow

De operationele cashflow bevat de geldstromen van de dagdagelijkse activiteiten van een onderneming.  Dit gaat dus om de kosten die verbonden zijn aan zaken die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, zoals aankoop van producten, lonen van werknemers, kosten van de gebouwen… De inkomsten die in de operationele cashflow worden opgenomen betreffen dan de netto-winst van de onderneming.

Wanneer de operationele cashflow negatief is, is dit meestal een teken dat het niet goed gaat met de onderneming. In een normale situatie is dit bedrag positief.


  1. Vrije kasstroom

De vrije kasstroom geeft een inzicht op het investeringsvermogen van een onderneming. Om de vrije kasstroom te bepalen trekken we de investeringen in vaste en vlottende activa af van de nettowinst uit de bedrijfsactiviteiten, na belastingen en afschrijvingen.

De vrije kasstroom toont welk bedrag of financiële middelen een onderneming over heeft, na het uitvoeren van (noodzakelijke) investeringen. Hierdoor geeft de vrije kasstroom ook een goed beeld over de algemene prestaties van een onderneming. Iets wat voor beleggers en investeerders ook interessant is om te bekijken tijdens de beoordeling of ze willen investeren in een onderneming.


Voorbeeld berekening (vrije) kasstroom

Resultatenrekening van een onderneming:

Winst na belastingen

€ 11.000

Afschrijvingen

€ 6.000

Leningen

€ 7.000Berekening van de cashflow:

Winst + afschrijvingen = € 11.000 + € 6.000 = € 17.000

Berekening van de vrije cashflow:

Cashflow – aflossingen lening = € 17.000 – € 7.000 = € 10.000


De onderneming heeft 17.000 euro verdiend maar na afbetaling van de leningen houden ze netto nog 10.000 euro over om rekeningen te betalen of investeringen te doen. Een positieve cashflow dus, die aantoont dat de onderneming gezond is en voldoende liquide middelen heeft.


Besluit: Waarom is een cashflow analyse belangrijk?

  • Je krijgt een beter inzicht in de financiën van jouw onderneming en komt zo ook niet voor verrassingen te staan.

  • Je kan hierdoor makkelijk fluctuaties opvangen in de kasstroom. Denk aan mogelijke pieken en dalen die je onderneming zou kunnen ondervinden door seizoensgebonden activiteiten. (voorbeeld: minder verkoop in de winter)

  • Je krijgt duidelijke inzichten in wat de financiële mogelijkheden zijn van jouw onderneming. Stel, je wilt investeren in nieuwe machines. Door de liquiditeitsberekening krijg je een goed beeld van de situatie en kan je beslissen of die investering op dit moment haalbaar is, of best nog even op zich laat wachten.

Als ondernemer heb je nood aan een duidelijk beeld van jouw cijfers en situatie. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend, want dergelijk inzicht vergt veel tijd en expertise. Daarom kan je beroep doen op onze oplossingen om je hierin bij te staan. Een virtuele CFO, of finance controller for a day begeleidt jou om je bedrijf beter te beheren.


Meer lezen over cashflow? Mis dan deze artikels niet: '4 Tips voor een goed cashmanagement', '7 inzichten over cashflow' en 'Houd uw cash stromend'.  Ga aan de slag met je cijfers, kom te weten hoe cash door je onderneming stroomt. Wens je hierbij advies of hulp van een virtuele CFO ? Een succesvolle samenwerking begint met een goed gesprek. Ontdek het dienstenpakket van A2Z en leg nu jouw gratis en vrijblijvend gesprek van 30 minuten vast, rechtstreeks in onze agenda.

Boek nu jouw vrijblijvend gesprek van 30 minuten


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x