4 Tips voor een goed cashmanagement

19 januari 2019

4 Tips voor een goed cashmanagement

Komt de volgende situatie u bekend voor? U hebt nog maar net een grote investering gedaan of een nieuwe lading voorraad aangekocht en daar valt plots het aanslagbiljet vennootschapsbelasting in de bus of de uitnodiging tot betaling van de jaarlijkse verzekeringspremie verschijnt in uw mailbox. En denkt u dan ook “Auw, dat komt nu net op een slecht moment, als ik dit nu had geweten.”? Wel, dan geef ik u nu enkele tips om verlost te raken van dat vervelend gevoel.

STAP 1: Waar komt het geld binnen en waar verlaat het geld mijn bedrijf?

U moet een goed overzicht krijgen van uw inkomsten en uitgaven, daar valt of staat het cashmanagement mee. Know your numbers!

Er vloeien drie geldstromen door uw bedrijf:

1. De operationele kasstroom: alle kasstromen die hun oorsprong vinden in de reguliere bedrijfsactiviteiten.

2. De investeringskasstroom: hebben betrekking op de aankoop van investeringen, dit totaal is normaal gezien negatief.

3. De financieringskasstroom: enkele voorbeelden; het aangaan van een lening is een positieve geldstroom, ze aflossen is een negatieve geldstroom. Een kapitaalsverhoging is een positieve geldstroom, dividenden uitkeren is een negatieve geldstroom.

Hoe begint u hier nu aan?

Er bestaan enkele schema’s die je helpen om deze kasstromen in kaart te brengen, één ervan is het DuPont-schema, het toont de verschillende kengetallen in hun onderlinge relatie t.o.v het rendement van het totale vermogen. De gebruikte ratio's zijn onder te verdelen in twee groepen: ratio's met betrekking tot de omzet en ratio's met betrekking tot het vermogen. Als resultaat wordt vanuit de twee assen uiteindelijk het rendement van het totale vermogen berekend. Dit rendement wordt dus gesplitst in twee componenten:

1. de omloopsnelheid van de omzet (= omzet/totale activa); en

2. de marge (= resultaat/omzet).

Een grafische voorstelling maakt het duidelijker.

Waarschuwing: dit is een standaard voorstelling van het DuPont-schema en dient dus steeds aangepast te worden naargelang situatie, onderneming en doelstelling!

STAP 2: Stel een plan op

Ok, u hebt nu een betere kijk op uw huidige in- en uitgaande kasstromen. En wat voor de toekomst, zou u ook geen duidelijk beeld willen hebben van de gevolgen een bepaalde beleidsbeslissing heeft op uw cash, op uw inkomsten en uitgaven? 

Maak een planning en besteed de nodige aandacht tijdens het opmaken aan de uitgaven, zeker uitgaven/kosten die op korte termijn moeilijk zijn bij te sturen (bv. personeelskosten en huur) 

Uw inkomsten, dat kan, afhankelijk van je activiteit, moeilijker zijn om te plannen. 

Kleine tip: maak 2 jaarplannen op, een optimistisch en een pessimistisch en pas deze scenario’s geregeld aan, sowieso maandelijks en indien mogelijk doorlopend (rolling forecasts) zo kan u altijd terugvallen op actuele plannen.

Spoileralert: In de nieuwe vennootschapswetgeving zal er bij bepaalde acties/beslissingen verwacht worden dat u een liquiditeitstest hebt opgemaakt (bij welke beslissingen en aan welke criteria die liquiditeitstest moet voldoen is er op het moment van dit schrijven (15/01/2019) nog geen duidelijkheid van de wetgever)

STAP 3: Verlies u niet in details

Dit klinkt misschien wat vreemd, maar bij cashmanagement gaat het vooral om het goed kunnen voorspellen/forecasten, u hoeft niet alle details op te nemen. Het plan dat u opstelt klopt namelijk per definitie niet, u krijgt dit nooit tot op de euro correct. Dit is ook niet het doel, een goed cashplan vereist dat u de prognose telkens bijstuurt als er nieuwe informatie is.

Uw cashplan is een projectie van de toekomstige cashstromen en moet de focus leggen op de elementen die voor jou onderneming ongewenste situatie opleveren.

STAP 4: Met één keer per jaar kom u er niet.

Zoals hierboven al aangehaald, is het van groot belang dat u regelmatig aandacht schenkt aan je plan en aan je financiële situatie in het algemeen.


Met behulp van uw cashplan probeer je alle gegevens die relevant zijn op het gebied van cash (flow) in beeld te krijgen en te vertalen naar de toekomst. Er ontstaat dus een beeld van uw geldstromen, hoe ze door uw onderneming lopen en welke impact deze hebben op je liquiditeit. Dit beeld dient u dikwijls te onderhouden om betekenisvol te laten zijn.

Zorg er dus voor dat u voor uw plan een format gebruikt dat constant is, zodat u op een gemakkelijke wijze gegevens kan toevoegen of wijzigen.

Cashmanagement is een proces, een mindset, waar de hele onderneming moet in betrokken worden, veel ruimer dan alleen dit ‘cashplan’. Dit echter hier allemaal uitleggen gaat te omslachtig worden. Ondertussen bent u  toch weer in uw cijfers gedoken en hebt u alweer een betere kijk op uw liquiditeit.


Wil je meer lezen over cashflow? Mis dan zeker volgende artikels niet: '7 inzichten over cashflow', 'Waarom elk bedrijf een cashflow analyse nodig heeft?' en 'Houd uw cash stromend!'. Ga aan de slag met je cijfers en kom te weten hoe cash door je onderneming stroomt. Wens je hierbij advies of hulp van een virtuele CFO ? Een succesvolle samenwerking begint met een goed gesprek. Ontdek het dienstenpakket van A2Z en leg nu jouw gratis en vrijblijvend gesprek van 30 minuten vast, rechtstreeks in onze agenda. 
 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x