De voordelen van een cashflow prognose

11 mei 2021

De voordelen van een cashflow prognose

Een cashflow prognose of cashflow forecast kan voor sommige mensen een beetje een mysterie zijn. Waar het in de basis over gaat is het in kaart brengen van wat er in de toekomst met je cashflow zal gebeuren (gegeven een bepaalde reeks omstandigheden). Een cashflow prognose zet de ‘pieken en dalen’ in de toekomst van je cashpositie uiteen.

Veel mensen denken dat je alleen een cashflow prognose nodig hebt als je wat krap bij kas komt te zitten. Eigenlijk is het heel handig om constant een cashflow prognose te hebben en deze up to date te houden, zodat wanneer de cashflow ‘dieptepunten’ aan de horizon verschijnen, je ze ruim van tevoren opmerkt en snel tot actie kan overgaan om problemen te voorkomen.

Een cashflow prognose geeft je een antwoord op de volgende 4 vragen:
 1. Hoeveel geld heb ik nodig?
 2. Wanneer heb ik het nodig?
 3. Hoe en waneer kan ik mijn schulden (terug)betalen?
 4. Waar zit het risico?

Dit zijn 4 vragen die je als eigenaar jezelf moet stellen en belangrijker, moet kunnen beantwoorden. Waarom? Voor jezelf en de haalbaarheid van je bedrijf of van een investering, maar ook omdat je bank of een investeerder deze vragen ook stellen. Dus als je niet op deze vragen afdoende kan antwoorden, waarom zouden een bank of investeerder dan wel hun ‘geld’ in je bedrijf investeren?

De sleutels tot het voeren van een succesvolle cashflow prognose zijn:
 • Begin met het juiste openingssaldo van je bank(en)-cashpositie.
 • Bepaal de periodes van je prognose, d.w.z. dagelijks, wekelijks, maandelijks enz.
 • Voer alle cash in die elke periode het bedrijf binnenkomen (inclusief openstaande klantbetalingen uit eerdere perioden).
 • Voer alle cash in die elke periode uit het bedrijf gaan (inclusief openstaande leveranciersbetalingen uit voorgaande perioden).
 • Bereken het eindsaldo aan het einde van elke periode.
 • Werk de prognose regelmatig bij en houd de werkelijke versus verwachte saldi in het oog om de vereiste actie(s) te bepalen.

Het uitvoeren van een succesvolle cashfowprognose zal: 

 1. De stress en zorgen over je cashpositie laten verdwijnen.
 2. Je tijdig waarschuwen om actie te ondernemen om te voorkomen dat je zonder geld komt te zitten.
 3. Je in staat stellen om met vertrouwen zakelijke beslissingen te nemen wetende dat je cashflow de verplichtingen die je wenst aan te gaan zal kunnen nakomen.
 4. Extra energie vrijmaken om te focussen op je onderneming, op de producten / service, marketing, verkoop, personeel en klanten.

Veelgestelde vragen over cashflow prognoses

1) Wat is het verschil tussen cashflow en cashflow prognose?

Cashflow is de term die wordt gebruikt om de activiteit van cash die het bedrijf binnenkomen en verlaten te beschrijven. Bijvoorbeeld cash afkomstig van verkopen, leningen, rente enz. En uitgaande cash, bijv. aankopen, belastingen, dividenden etc.

Cashflow prognose[KL1] is een rapport dat de cash-bewegingen (in en uit) van een bedrijf laat zien, evenals het begin- en eindsaldo van elke dag, week, maand enz. De cashflow prognose is waarschijnlijk het belangrijkste hulpmiddel voor financieel management in elke bedrijf. Het geeft duidelijk aan waar de cashflow-kwesties zich in de toekomst zullen bevinden, wat de mogelijkheid biedt om er ruim van tevoren op te reageren.

2) Wat wordt bedoeld met cashflow prognose?

Zoals uitgelegd in de bovenstaande vraag, wordt er geld op verschillende momenten in en uit het bedrijf. Een cashflow prognose is een rapport dat aangeeft wanneer cash het bedrijf binnenkomt en verlaat.

In feite voorspelt het hoeveel je banksaldo op een bepaald moment in de toekomst zal zijn. Het helpt om de ‘pieken en dalen’ in je cashpositie te zien, zodat je de dalen kunt opvangen door bijvoorbeeld de nodige reserves aan te leggen.

3) Wat is het voordeel van een cashflow prognose?

Soms kan het verloop van cash in het bedrijfsleven nogal verwarrend zijn ... Je banksaldo kan er goed uit zien, maar je weet nooit zeker hoeveel er echt van jou is. Er zijn belastingen te betalen, openstaande leveranciersfacturen en maandelijkse kosten. Een cashflow prognose zet het allemaal ‘op papier’, zodat je precies kunt zien wat je cashpositie aan het einde van elke maand, week of dag zal zijn. Het elimineert het giswerk, zodat je zekerder kunt zijn van je cashpositie. Zodra je alles in beeld heeft gebracht, stelt het je in staat om vervolgens een strategie te bepalen om je cashflow onder controle te houden, d.w.z. sneller cash laten binnenkomen en het uitgeven van cash wat vertragen.

4) Hoe maak ik een cashflow prognose?

Meestal gebeurt dit op maandelijkse basis, d.w.z. je noteert het beginsaldo aan het begin van de maand, plus de cash dat binnenkomt, min de cash dat buitengaat en het resulterende cash-saldo aan het einde van de maand. Je kunt het zoveel maanden doen als je wilt en je zal tot ver in de toekomst kunnen zien wat je banksaldo zou moeten zijn. Als je er wenst mee van start te gaan, dan kan je dat perfect in een spreadsheet maar er zijn ook softwareprogramma’ die je hiervoor kunt gebruiken.

Eenmaal dat de prognose is opgemaakt, is het niet de bedoeling om het opzij te leggen en nooit meer te beklijken, het houdt daar niet mee op! Je kunt nu met de cijfers aan de slag, je kunt er verschillende scenario's op los laten om zo te zien wat je cash doet als er bepaalde situaties zich zouden voordoen. Zo kan je al eventuele aankomende problemen op voorhand counteren. Stelt je in de prognose vast dat er een tekort aan cash dreigt over een maand, dan is een mogelijkheid om klanten sneller te doen betalen, betalingen aan leveranciers even uitstellen of in termijnen (doe dit wel in overleg met uw leveranciers), je kan tijdelijk extra eigen geld ter beschikking stellen van je bedrijf of extern geld gaan lenen enz.

5) Welke informatie is vereist om een cashflow prognose op te stellen?

Voor een goed begrip: 

 • De juiste openingsbalans. Dit is niet alleen het saldo dat op je bankafschrift staat, maar het afgestemde saldo, dat rekening houdt met eventuele niet-geregistreerd transacties, zoals in- en uitgaande overboekingen die nog niet op uw bankafschrift zijn verwerkt.
 • Cash dat binnen komt
  • Hoeveel zijn je klanten je verschuldigd rekening houdend met de betalingsvoorwaarden die je hebt gegeven.
  • De verwachtingen
   • Verkoop en wat is de verwachte tijd die klanten nodig hebben om te betalen.
   • Nieuwe leningen, opnames van leningen, rente
   • Belastingteruggave / tussenkomsten/ subsidies
   • Vers vermogen van aandeelhouders/investeerders
   • Verkoop van activa
 • Cash dat buiten gaat
  • Hoeveel ben je je leveranciers verschuldigd rekening houdend met de betalingsvoorwaarden die je hebt gekregen.
  • De verwachtingen
   • Uitgaven b.v. huur, lonen, marketing, verzekeringen, …
   • Aankoop handelsgoederen, grondstoffen, …
   • Verschuldigde belastingen, boetes, …
   • Aflossingen kredieten en interestbetalingen
   • Dividenden, …
   • Investeringen – aankoop activa

6) Wat is het voordeel van een cashflow prognose?

Soms kan het verloop van cash in het bedrijfsleven nogal verwarrend zijn ... Je bankrekening kan goed gevuld zijn, maar je weet nooit zeker hoeveel er echt van jou is. Er zijn belastingen te betalen, openstaande leveranciersfacturen en maandelijkse kosten. Een cashflow prognose zet het allemaal ‘op papier’, zodat je precies kunt zien wat je cashpositie aan het einde van elke maand, week of dag zal zijn. Het elimineert het giswerk, zodat je zeker kunt zijn van je cashpositie. Zodra je alles hebt uitgezet, stelt het je in staat om vervolgens een strategie te plannen om het onder controle te houden, d.w.z. zorgen dat er sneller geld binnenkomt en dat het uitgeven van geld wordt vertraagd.

Wil je meer lezen over cashmanagement, liquiditeit en cashflow? Lees dan ook zeker de volgende artikels: '4 Tips voor een goed cashmanagement', '7 inzichten over cashflow' en 'Houd uw cash stromend!'

Heb je af en toe kopzorgen over je cashflow, een pijnstiller kan tijdelijk helpen, maar de oorzaak is er niet mee weg. Wil je daarentegen proactief aan de slag gaan met cashflow beheer? Dat kan, we hebben voor jou een standaard template gemaakt zodat je voor je bedrijf een cashflow prognose kan maken. Vraag deze aan via ons contactformulier. 

Wens je echter direct geholpen worden door een virtuele CFO, dan kan dat uiteraard. Een succesvolle samenwerking begint met een goed gesprek. Ontdek het dienstenpakket van A2Z en leg nu jouw gratis en vrijblijvend gesprek van 30 minuten vast, rechtstreeks in onze agenda.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x