4 financiële problemen voor jouw onderneming

16 augustus 2019

4 financiële problemen voor jouw onderneming

Elke week ontvang ik 2 overzichten in mijn mailbox; een met de ondernemingen die de voorbije week failliet zijn verklaard en een tweede met de starters.

Hoe zorg je er nu voor dat jouw onderneming niet op de 1ste  lijst terecht komt? Er zijn verschillende oorzaken voor een faillissement/stopzetting maar het is niet de bedoeling deze hier allemaal aan te halen.

Toch wil ik er enkele nader toelichten.

Zo zijn er 4 (financiële) problemen die het voortbestaan van je onderneming in gevaar kunnen brengen. Deze kunnen we omschrijven als: Acuut, Chronisch, Structureel en Strategisch

1. Te weinig of geen cash 

Dit is een acuut probleem! Waarom gaan bedrijven failliet? Niet noodzakelijk omdat ze verlies maken, maar omdat ze geen cash meer hebben. Een onderneming moet voldoende cash hebben om aan haar kortlopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Laten we iets ruimer gaan dan de term cash en het hebben over ‘werkkapitaal’ want er zijn meerdere posten op een balans die cash vertegenwoordigen buiten je bankrekening en kas.

Voor een goed begrip: Het werkkapitaal van je onderneming is de hoeveelheid geld die je bedrijf nodig heeft om de bedrijfsactiviteiten op een goede manier uit te kunnen voeren. 

Het berekenen van het werkkapitaal is handig om te laten zien hoeveel financiële speelruimte je onderneming heeft om investeringen te doen zonder extra vermogen aan te moeten trekken.

Hoe bereken je het werkkapitaal?

  • Werkkapitaal = Vlottende activa + liquide middelen - Schulden op ten hoogste één jaar

Problemen met werkkapitaal kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Bepaalde vlottende activa die te hoog oplopen. Denk aan te hoge voorraden die te lang in je onderneming blijven of die uiteindelijk onverkoopbaar blijken te zijn. Klanten die te laat of niet betalen. Dit brengt ook kosten met zich mee. Daarenboven vraagt het extra werkkapitaal-financiering met eventueel interestkosten er boven op.
  • Te snelle groei: ‘Hoe?’ hoor ik je denken, ‘Groei is toch goed?’ Absoluut, gezonde, beheersbare groei is zelfs noodzakelijk. Maar door onbeheersbare, te snelle groei kan de debiteurenpost te snel stijgen. Omzet die stijgt en meer verkopen is noodzakelijk, maar nog belangrijker is dat klanten tijdig betalen.
  • Het grootste probleem ontstaat wanneer de cashflow snel daalt omdat de omzet achterwege blijft, terwijl de vaste kosten/verplichtingen grotendeels hetzelfde blijven (daarmee is het vaak een gevolg van het strategisch probleem 4.)

Klanten van A2Z Services weten dat ik geen grote voorstander ben om financiële analyses te baseren op (gepubliceerde) jaarrekeningen omdat het, onder andere, een momentopname is en de termijn waarop debiteuren, voorraden en bestellingen in uitvoering omgezet kunnen worden in geld serieus kan verschillen. Zo kunnen zich dagelijks zaken in je onderneming voordoen die de behoefte aan werkkapitaal doen toenemen: je grootste klant die een langere betaaltermijn vraagt en krijgt; je aankoopafdeling die een (te) grote bestelling plaatst om die extra korting te krijgen; een verkoper die elke klant (goede of slechte) kost wat kost wil ‘helpen’; een project dat vertraging oploopt zodat ook de facturering uit blijft; enzovoort.

Allemaal zaken die je cash/werkkapitaal beïnvloeden, het is noodzakelijk als onderneming om hier grip op te krijgen en het toont nog maar eens aan dat ‘cashproblemen’ niet alleen door de boekhoudafdeling kunnen opgelost worden. Een gezond financieel beleid is de taak en het resultaat van de hele onderneming.

2. Niet rendabel

Dit is een chronisch probleem, zoals hierboven aangehaald kan een onderneming jarenlang verlies lijden, maar toch blijven voortbestaan zolang er maar geld is. Maar wanneer de bank de kredieten stopzet kan een chronisch probleem ineens een acuut probleem worden.

Dit is een gekend probleem bij/van retailers, door het steeds stijgend succes van het internetshoppen zijn veel retailers onrendabel geworden, zeker op A-locaties. Ze hebben te maken met hoge vaste kosten. Terwijl de omzet per winkel terugloopt blijven de vaste kosten, zoals huur, bezoldigingen en afschrijvingen, gelijk. En zo worden deze winkels uiteindelijk verlieslatend. Wanneer dat gebeurt biedt alleen een grote reorganisatie een uitweg, aangezien de vaste kosten omlaag moeten en moet het merk en bijgevolg ook de omzet weer nieuw leven worden ingeblazen.

3. Insolvabel

Een structureel probleem wanneer er iets mis is met de vermogensstructuur van een onderneming. Hoe hoger het vreemd vermogen, hoe lager de solvabiliteit. Opgelet, het aantrekken van meer vreemd vermogen is per definitie niet verkeerd. Het kan ervoor zorgen dat ondernemingen kunnen investeren en groeien. Maar je kent de uitdrukking geld lenen kost ook geld en brengt het rente en risico’s met zich mee. Bijgevolg moet er dus meer rendement tegenover staan.

4. Verkeerde strategie 

Een onderneming heeft een strategisch probleem wanneer het geen idee heeft van de veranderende toekomst. Dit probleem kun je nu eens niet uit de boekhouding halen.

Het is van primordiaal belang dat de onderneming zich focust op het vergroten van de toekomstige geldstromen, in het genereren van cash (geen winst). De boekhouding toont het verleden en daar schiet je weinig mee op. Ok, niemand heeft een glazen bol, maar wat we wel weten is dat toekomst nooit een kopie is van het verleden, bepaalde zaken herhalen zich wel, maar het landschap waarin we leven en ook in ondernemen, dat verandert continu.

Dikwijls is een neergaande trend het gevolg van te laat reageren op veranderingen van de markt, zoals bijvoorbeeld het internet en nieuwe concurrenten. Investeringen moet leiden tot een betere aansluiting op de wensen van de ‘hedendaagse markt’ en daarmee hogere geldstromen opleveren in de toekomst.

Deze investeringen kunnen voor een deel gefinancierd worden door banken of door de aandeelhouder(s), maar daarnaast kan je als onderneming ook zelf cash genereren, onder meer door de voorraad te verminderen en een langere betaaltermijn vragen bij leveranciers, er worden allerlei kostenbesparende maatregelingen doorgevoerd. Allemaal ingrepen om het boekhoudkundige resultaat te verbeteren, maar geen waardecreatie op lange termijn.

Een investering mag geen geld kosten, maar moet altijd bijdragen aan het produceren van meer omzet, meer cash. Een onderneming moet altijd precies genoeg investeren, dus nooit te veel of te weinig. En bij ondernemingen die er niet in slagen de neergaande trend om te buigen naar een terug opwaartse en bijgevolg om het cash-genererend vermogen te herstellen, zullen de geldschieters op een gegeven moment de stekker eruit (moeten) trekken.

Besluit

Het grootste financiële risico voor ondernemingen is te laat en/of niet ingrijpend genoeg reageren op een veranderende toekomst. Maar om bij die toekomst aan te komen moeten de gevaren in de financiële basis eerst getackeld worden.

Wil je jouw financieel beleid verbeteren? Bang om op de lijst met faillissementen te komen? Wacht dan niet langer en ontdek hoe wij je hierbij kunnen helpen. Om meer informatie te hebben over het financiële plaatje van een onderneming raden we je aan om onze vierluik te lezen. In deel 1 gaan we dieper in op het belang van budgetteren binnen een bedrijf. Deel 2 geeft concrete tips om correct te budgetteren en deel 3 geeft een gedetailleerde uitleg over hoe je een correcte prognose kon opmaken. In deel 4 gaan we dieper in op statistieken en KPI's. Wens je een virtueel finance-team om je te ondersteunen? Een succesvolle samenwerking begint met een goed gesprek. Ontdek het dienstenpakket van A2Z en leg nu jouw gratis en vrijblijvend gesprek van 30 minuten vast, rechtstreeks in onze agenda. 


Elke KMO heeft recht op zijn CFO - A2Z Services - 02 304 08 57 - info@a2zservices.be


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x